Avainlippu
Etu

Besparingar, kostnader sjunker. Betydande kostnadsbesparingar under bilens livslängd.

Etu

Enkelt, bara tankning. För föraren är det enkelt att använda enheten och fylla tanken.

Etu

Säker, förbättrar arbetssäkerheten. Enheten är helt gnistfri och lämplig för ADR-transport.

Etu

Finska, Movalube är en viktig flaggskeppsprodukt. Design, montering och komponentproduktion sker i Finland.

För vilken enhet använder du smörjsystemet?

Movalube smörjsystemet är redan från början konstruerat för tunga fordon och för att motstå vibrationer, lera, snö och is. Movalube behöver inte el eller tryckluft. Det har inga oxiderbara ledningar och kopplingar eller känsliga kretskort.

Varför Movalube?

kuva kuva
1

Kostnadsbesparingar

Betydande kostnadsbesparingar under bilens livslängd – enhetens återbetalningstid är kort, vid tung användning ännu mindre än ett år! Kostnader och underhållskostnader sjunker. Utrustningens utnyttjandegrad förbättras och återförsäljningsvärdet ökar.

2

Enkel och säker installation

Enheten är ansluten till hydrauliken i enheten som ska smörjas. Mova fungerar när enheten som ska smörjas används. Inget behov av elektriska anslutningar till bil- eller maskinkablar och operativsystem.

3

Arbetssäkerhet

Förbättrar arbetssäkerheten. ADR-enhet, lämplig för transport av bränsle och sprängämnen.

4

Finska

Movalube är en nyckelbiljettprodukt. Design, montering och komponentproduktion sker i Finland. Enheten är helt inhemsk.

5

Fri underhåll och enkel användning

Movalube tål även lång förvaring utan underhåll. Viktigt, till exempel i säsongsmaskiner och säkerhetsförvaring. Allt föraren behöver göra är att tanka tanken och det är enkelt att fylla tanken.

6

Motstånd

Starka material, inga slitdelar, el eller känslig elektronik. Fungerar i varma och kalla förhållanden. Tjockare fett kan också användas om varan kräver det.

Movalube logo

two års garanti  Avainlippu

MovaLube Oy

Juvantasku 7
02920 Espoo
Finland

Copyright © 2024 Movalube Oy
Kontakta en expert