Avainlippu
Etu

Besparingar, kostnader sjunker.

Etu

Enkelt, bara tankning.

Etu

Säker, förbättrar arbetssäkerheten.

Etu

Finska, Movalube är en viktig flaggskeppsprodukt.

two års garanti

Movalube automatiska smörjsystem

Movalube smörjsystem är tekniskt unikt. Det arbetar med hydraulik och är patenterat.

Enheten är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete, som transportföretag och entreprenörer, fordonsimportörer och lyfttillverkare har förtroende för.

Autot ja perävaunut

Movalube smörjsystem är en hållbar konstruktion

Movalube är konstruerat för att fungera även under de tuffaste förhållandena i norr. Movalube är en finsk nyckelflagg märkt produkt och all utrustning tillverkas i Esbo nära Helsingfors. Movalube är det enda helt finska automatiska smörjsystemet som ägs av finländare. Utrustningen är redan i bruk i alla nordiska länder och fungerar lika bra i varma som kalla förhållanden.

Maansiirtoautot

Varför lönar det sig att köpa Movalube?

Lager och tappar i tunga fordon samt andra delar under slitage kräver alltid smörjning för att hållas funktionsdugliga. Ett starkt och pålitligt automatiskt centralsmörjning sparar pengar och förbättrar fordonets utnyttjandegrad. Movalube är ursprungligen utvecklat för tunga fordons bakgavellyftar. Det har dock visat sig vara en lika bra och tillförlitlig lösning även för andra smörjapplikationer såväl, lastbilar, olika tilläggsutrustningar, kranar samt flera typer av arbetsfordon.

Vid användning på fordon smörjer Movalube smörjsystemet t.ex. bakgavellyftar, lastväxlare, styckegodskranar, anläggnings-lastbilar och anläggningssläp. En populär smörjapplikation är svängkrans/ svänglager.

Hur fungerar Movalube?

Movalube är marknadens mest driftsäkra smörjsystem, eftersom det inte behöver någon el eller tryckluft för att fungera. Den drivkraft som behövs för smörjning, tas från hydrauliken på det fordon som ska smörjas. Till exempel smörjer Movalube bakgavellyften varje gång lastplattformen används. Ingen timer eller kretskort behövs. Som ett resultat av ovannämnda teknik är Movalube också väl lämpad för ADR transporter!

Movalube fungerar helt utan el och är säker också under ADR transporter!

Storleken på Movalube fettbehållaren är 5 L.  Fettet räcker till exempel ca ett halvt år vid genomsnittlig användning av bakgavellyften på en lastbil. Ofta räcker fettet till under hela perioden mellan fordonsunderhåll och påfyllning kan utföras i samband med service på fordonet.

Det är rent och enkelt att fylla på Movalube genom påfyllningsanslutningen.

Movalube systemet består av kompatibla moduler som enkelt kan skräddarsy ett smörjsystem för att passa varje behov. Separata moduler kan också styras för att fungera självständigt i en annan takt. Detta undviker situationer där en del av smörjpunkterna får antingen för mycket eller för ofta fett och andra smörjpunkter får för lite eller för sällan fett.

Scania

Patenterad, huvudmarknader Norden

Det automatiska smörjsystemet konstruerat och tillverkat av Movalube är patenterat i hela Europeiska unionen. För närvarande är huvudmarknaden Finland och övriga nordiska länder. Systemet har sålts till alla nordiska länder, mest till Finland och Sverige.

Hur skaffa Movalube smörjsystem?

Det är enkelt att skaffa Movalube till ett nytt fordon såväl till ett fordon redan i drift Du kan beställa Movalube i samband med fordonsköp hos alla Lastbilsåterförsäljare för tunga lastbilar. Movalube system säljs och installeras av flera påbyggare i Finland och Sverige. Återförsäljarnätet tar hand om leveranser även till begagnade fordon.

Fokor

Vem använder Movalube?

Många transport- och logistikföretag samt entreprenad- och gruvföretag litar på Movalube smörjsystem. Våra kunder är företag som kräver hållbarhet på sin utrustning och räknar på underhållskostnaderna noga under hela livscykeln. Systemet lämpar sig för applikationer där drivkraft är tillgänglig från hydrauloljetrycket. Förutom bilar och deras extra utrustning, även för kranar, arbetsfordon mm.

Vårt arbetssätt

Tillsammans med kunden undersöker vi utrustningens smörjbehov. Baserat på detta planerar vi och implementerar det mest lämpliga centralsmörjsystemet. Våra tjänster omfattar även påfyllningsservice av centralsmörjutrustning. Movalube smörjsystem kan även förses med en telematik. Överföring av information till önskad mobil eller e-postadress sker, när fettpåfyllning i behållaren börjar bli aktuell.

Om så önskas kan Movalube utrustas med telematik!

Movalube smörjsystem kan utrustas med Fleetlogis telematik vilket möjliggör:

  • om behov av Meddelande fettpåfyllning i god tid före låg fettnivå
  • platslokalisering

Telematiken är kompakt och fungerar i åratal, enheten är konstruerad för fordonsanvändning och utrustad med utbytbara litiumbatterier. Logg över påfyllningar kan levereras till Fleetlogis serviceplaneringssystem och vidare till en smart telefon i ett mobilt underhållsfordon eller till en fordonsdator. Serviceplaneringssystemet har mångsidiga funktioner, som: rapportering av kostnader och andra underhållsfunktioner.

Telematiksystemet kan utvidgas till att omfatta fordonets andra system som dragbilens eller släpvagnens CAN-FMS, externa sensorer (fuktighet, tryck, ljus nivå, spänning, elström), dörrsensorer och temperaturmätning enligt EN12830.

Tillsammans med kunden bestämmer vi behovet av smörjning av utrustningen. Baserat på det designar och implementerar vi det mest lämpliga centrala smörjsystemet.

Movalube logo

two års garanti  Avainlippu

MovaLube Oy

Juvantasku 7
02920 Espoo
Finland

Copyright © 2024 Movalube Oy
Kontakta en expert